Pozdravni govor

Dieter Reiter
Gradonačelnik grada Minhena
Generalni pokrovitelj Dana Balkana 2021

Foto: Presseamt München / Michael Nagy

Već više od jednog desetljeća, tačnije 14 godina, Dani Balkana u Minhenu pružaju jedan uvid u veliku kulturnu raznolikost jugoistočne Europe. Uz jednu, sadržajem bogatu kombinaciju filmova, izložbi, književnosti, muzike, folklora i prije svega manifestacija na kojima se raspravlja o vrlo bitnim temama, a koje su za multietnička društva od izuzetnog značaja, Dani Balkana nude jedan izuzetno raznolik i raznovrstan program, pri čemu su Dani Balkana kao manifestacija postali sastavni dio minhenskog kulturnog miljea. Shodno novonastalom situacijom sa Korona virusom, ove godine će se mnoge programske šeme odvijati online putem društvenih medija, i to sa vrlo pozitivnim sporednim efektima, što ima za cilj međunarodno digitalno umrežavanje mnogih sudionika, a mnogi od njih će zahvaljujući novim poznanstvima itekako imati koristi.

Samo značenje Dana Balkana za našu gradsku zajednicu leži u dijalogu kultura i načina života svih zemalja na Balkanu, što ima za cilj zbližavanje i unaprijeđenje odnosa ovih kultura na još većem nivou. Kada je u pitanju udio ljudi koji su porijeklom sa Balkana, oni čine 10% od ukupnog stanovništva u Minhenu, pri čemu Nijemci sa migracijskom pozadinom iz ove sredine uopšte nisu svrstani u konačnici. Same kulture balkanskih zemalja pripadaju bez ikakve sumnje gradu kao što je Minhen, a samim tim su neodvojivi dio našeg grada, koji sa druge strane svoju kulturnu raznolikost vidi kao pravo kulturno bogatstvo.

Zbog samog tematskog sadržaja i poruke (moto) koju Dani Balkana kroz svoj program već tradicionalno svake godine prikazuju velikom auditorijumu, ove godine je to „Balkankonekcija 2.0 – Mlade generacije kao budućnost regiona“. Svaka poruka koja je odaslana sa Dana Balkana je povezana sa razvojem balkanskih država, a i sa ljudima čije porijeklo vodi iz tih država. U Minhenu, koji je smješten u srcu Evrope i EU postoji jedno veliko interesovanje kada je u pitanju aktuelna situacija u balkanskim zemljama.

Iz svih navedenih razloga, veliku mi čast predstavlja što sam u mogućnosti da preuzmem pokroviteljstvo ovih 15. Dana Balkana. Stoga bih prije svega želio da se zahvalim organizatoru, udruženju, odnosno zajednici „Hilfe von Mensch zu Mensch“, na ovom obogaćivanju kulturnog života u Minhenu, a svim posjetiocima i gledaocima Dana Balkana želim vrlo interesantne susrete sa drugim osobama i kulturama, i ono najvažnije, a to je da na pravi način dožive ove raznovrsne kulturne doživljaje.