N1 Info: Interview mit Sadija Klepo

Zajednica „Od čovjeka čovjeku“ iz Minhena i ove godine tradicionalno organizuje „Dane Balkana 2021“, ali ovaj put u jednom novom hibridnom formatu koji se sastoji od raznovrsnih online događaja u februaru i martu, a ako bude epidemiološka situacija to dozvoljavala, u junu i julu će organizovati koncerte i „Dane balkanskog filma“ uživo. Tim povodom gošća Novog dana bila je Sadija Klepo, osnivačica ovog festivala.

n1info.com